Tapahtumatoimijan oma lippukauppa

WiseEvent sisältää myös tapahtumatoimijan oman lippukaupan.

WisePlatform järjestelmä sisältää koko toiminnan ketjun markkinoinnista myyntiin ja ajantasaisena datana kirjanpitoon. Järjestelmä sisältää myös tapahtumatoimijan oman lippukaupan. WiseNetwork Oy ei peri lipunmyynnistä kivijalkakaupan aikaisia jopa yli 10 % kokonaispalkkioita. Palkiomme on ainostaan 0,50 euroa/lippu varmistaen, että kauppa käy aina moitteettomasti.

Monissa tutkimuksissa on todettu asiakkaan ostavan liput siitä myyntikanavasta, mihin tapahtuma ohjaa ostajat kotisivuiltaan, somesta ja mainonnasta. Mikäli tarjolla on useita kanavia, valitsee uskollinen asiakas yli 90 % todennäköisyydellä tapahtumatoimijan oman lippukaupan. Näin lipunmyynti ja asiakkuudet kaikkine asiakastietoineen siirtyvät muutamassa vuodessa tapahtumatoimijan omaan haltuun. Volyymiltaan 10.000 lipun myynnissä säästöt ovat jopa viisinumeroisia.

Tehdyillä markkinointitoimenpiteillä on suora vaikutus myytyjen lippujen määrään. WisePlatformin tiedonkeräystyökalulla voi luoda kilpailuja ja kyselyitä, joiden avulla potentiaaliset asiakkaat saadaan siirrettyä omaan asiakasrekisteriin mm. sosiaalisesta mediasta. Mitä suurempi oma markkinointirekisteri on verrattuna tapahtumaan myytävien lippujen määrään sitä paremmin liput saadaan myös myytyä. WisePlatformin mahdollistama helppo ja monikanavainen digitaalinen viestintä on avainasemassa tiedottamisessa.