Asiakkuudet ja lipunmyynti omaan haltuun

Toimijan omassa hallinnassa oleva asiakastietokanta mahdollistaa kestävien asiakassuhteiden kehittämisen läpi vuoden. WisePlatformin työkaluilla tämä onnistuu helposti.

Yrityksen omassa hallinnassa ja ajan tasalla oleva asiakastietokanta mahdollistaa kestävien asiakassuhteiden kehittämisen läpi vuoden.

Asiakastieto mahdollistaa asiakassuhteiden kehittämisen läpi vuoden

Hyvin hoidetuilla tapahtumilla on pitkät perinteet ja uskollinen asiakaskunta. Yrityksen omassa hallinnassa ja ajan tasalla oleva asiakastietokanta mahdollistaa kestävien asiakassuhteiden kehittämisen läpi vuoden. Markkinoinnin vuosikelloon sijoitetut markkinointiviestinnän ja myynnin toimenpiteet säännöllisesti ympäri vuoden pitävät yllä tunnettuutta ja lisäävät selvästi tapahtuman ennakkomyyntiä.

WisePlatformin sisältämä asiakashallintajärjestelmä - WiseCRM - mahdollistaa pitkäaikaisen asiakassuhteiden rakentamisen ja uskollisen asiakaskannan vaalimisen. Sen avulla kohderyhmiä pystytään profiloimaan ja segmentoimaan tarkasti. Viestinnästä tulee vaikuttavampaa.

Lipunmyynti omasta lippukaupasta

WisePlatform-järjestelmä sisältää koko toiminnan ketjun markkinoinnista myyntiin ja ajantasaisena datana kirjanpitoon. Järjestelmä sisältää myös tapahtumatoimijan oman lippukaupan.

Monissa tutkimuksissa on todettu asiakkaan ostavan liput siitä myyntikanavasta, mihin tapahtuma ohjaa ostajat kotisivuiltaan, somesta ja mainonnasta. Mikäli tarjolla on useita lipunmyyntikanavia, valitsee uskollinen asiakas yli 90 % todennäköisyydellä tapahtumatoimijan oman lippukaupan.

Näin lipunmyynti ja asiakkuudet kaikkine asiakastietoineen siirtyvät muutamassa vuodessa tapahtumatoimijan omaan haltuun.

Tehdyillä markkinointitoimenpiteillä on suora vaikutus myytyjen lippujen määrään. WisePlatformin tiedonkeräystyökalulla voi luoda kilpailuja ja kyselyitä, joiden avulla potentiaaliset asiakkaat saadaan siirrettyä omaan asiakasrekisteriin mm. sosiaalisesta mediasta.


Mikäli tarjolla on useita kanavia, valitsee uskollinen asiakas yli 90 % todennäköisyydellä tapahtumatoimijan oman lippukaupan.


Mitä suurempi oma markkinointirekisteri on verrattuna tapahtumaan myytävien lippujen määrään sitä paremmin liput saadaan myös myytyä. WisePlatformin mahdollistama helppo ja monikanavainen digitaalinen viestintä on avainasemassa tiedottamisessa.

Oman lippukaupan edut

  • WiseNetwork Oy ei peri lipunmyynnistä kivijalkakaupan aikaisia jopa yli 10 % kokonaispalkkioita. Palkkiomme on ainostaan 0,50 euroa/lippu varmistaen, että kauppa käy aina moitteettomasti.
  • Volyymiltaan 10.000 lipun myynnissä säästöt ovat jopa viisinumeroisia.
  • Kaikki lipunostaneet tallentuvat automaattisesti järjestelmän omaan CRM:ään GDPR-tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Lue lisää WiseNetworkin sivuilta

WiseCRM:ssä kaikki tieto asiakkaista on kerättynä GDPR:n mukaisesti ja yrityksen omassa hallinnassa, mikä auttaa hoitamaan asiakassuhteita menestyksekkäästi.

Asiakkuudet omaan haltuun

CRM-ohjattu WisePlatform tuo asiakkuudet yrityksen omaan haltuun ja mahdollistaa siten asiakassuhteiden pitkäjänteisen rakentamisen.

Lue lisää

WiseNetworkin kehittämään WisePlatform-järjestelmään kuuluu myös WiseTicket-lippukauppa.

WiseTicket - tapahtumatoimijan oma lippukauppa

WiseTicket on tapahtumatoimijan oma lippukauppa. Myy lippuja tapahtumiisi menestyksekkäästi ja helposti ilman ulkopuolisia välikäsiä. Oma lippukauppa sijaitsee asiakkaan omalla domainilla.

Lue lisää